இடுகைகள்

நவம்பர், 2020 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

Broadchurch - ப்ராட்சர்ச் - Season 1(2013)

The Queen's Gambit - தி குயின்ஸ் கேம்ஃபிட்(2020)

Alienist - ஏலியனிஸ்ட் - Season 1 (2018)

Carnival Row - கார்னிவல் ரோ - Season 1 (2019)

Logan Lucky - லோகன் லக்கி (2017)

Ozark - ஒஷார்க் - Season-1 (2017)