இடுகைகள்

ஆகஸ்ட், 2020 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

Upgrade - அப்கிரேட் - 2018

Action Movies Recommendation

The Invitation - தி இன்விட்டேஷன் - 2015

Headshot - ஹெட் ஷாட் - 2016

War of the arrows - வார் ஆஃப் தி ஆரோஸ் - 2011

Spartacus - Season 1 - Blood and Sand

Joker (2019)

Korean Movie Recommendations - கொரியன் திரைப்பட பரிந்துரைகள்

Warrior - வாரியர்-2011

Prisoners - பிரிசனர்ஸ்- 2013

The Night Comes For Us - தி நைட் கம்ஸ் ஃபார் அஸ் - 2018

Project Power - ப்ராஜெக்ட் பவர் - 2020

Django Unchained

Raid 2: Berandal - ரெய்டு 2 (2014)

Raid: Redemption - ரெய்டு:ரிடெம்ஷன் - 2011

The Boy Who Harnessed The Wind ( தி‌ பாய் ஹு ஹார்னெஸ்டு தி வின்ட்)

தி கேங்ஸ்டர், தி காப், தி‌ டெவில் - The Gangster, The Cop, The Devil

கிங்டம் - Kingdom - கொரியன் தொடர்

Dark - German Serial

சினிஸ்டர் (Sinister) - 2012

ஒக்ஜா (Okja) - 2017