இடுகைகள்

ஜூன், 2020 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது

ஃபௌடா (Fauda) - சீசன் (Season 1)

க்ராவ்ல் (Crawl) - 2019

ஃப்ரின்ஜ் (Fringe)

டிஸ்ட்ரிக் 9 - District 9 (2009)

ஜாம்பிலான்ட் - Zombieland (2009)

Parasite

சில்ரன் ஆஃப் மென் (Children Of Men)

தி சின்னர் (The Sinner)

எட்ஜ் ஆஃப் டுமாரோ - Edge Of Tomorrow (2014)

தி சேசர் (The Chaser )

தி குருட்ஸ் (The Croods)

அன்ஃபர்கிவ்வன் (Unforgiven)

தி வெய்லிங் (The Wailing)

அப் (Up)

25 Years of ஸ்பீட் (Speed) -1994

பர்சன் ஆஃப் இன்ரஸ்ட் (Person Of Interest)

ஃபாரஸ்ட் கம்ப் (Forrest Gump )

தி பிளாக் லிஸ்ட் ( The Blacklist )

எ கொயட் பிளேஸ் (A quiet place)

தி கிரீன் மைல் (The green mile )

அபோகலிப்டோ ( Apocalypto )

அன் ஸ்டாப்பபல் (Unstoppable) - 2010

தி மெண்டலிஸ்ட்‌ (The Mentalist)

முதல் பதிவு